Anasayfa » Müşteri Hizmetleri » Garanti Şartları
Garanti Şartları

Bu Garanti Belgesinin kullanımına 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ile bu Kanun’a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi uygulama esaslarına dair Tebliğ uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1.      Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.      Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı Firmamız Garantisi kapsamındadır.

3.      Malın garanti süresinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonu olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve ya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, imalatçı ve ya ithalatçı; malın tamiri tamamlayıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir sanayi malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4.      Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5.      Malın;

-Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlanması ve ya farklı arızalarından dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması

-Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,                                                 

-Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve ya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6.       Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır

7.      Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

BU GARANTİNİN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN

1.       Arıza halinde Rubenis Yetkili Elemanları dışındaki şahısların tarafından bakım, onarım ve başka bir sebeple müdahale edilmemiş olmalıdır.

2.       Bu Garanti Belgesi, garanti süresince saklanmalıdır. Belgenin kaybolması durumunda ikinci bir belge verilmez. Müşterinin garanti onarımı istediğinde, bu garanti belgesini göstermesi gerekir.

Aksi takdirde onarım, ücret karşılığı yapılır. Ancak, Garanti Belgesinin kaybolması durumunda müşteri, cihazın garanti kapsamında olduğunu fatura ve ya benzeri satış belgesi ile ispat ederse, onarım garanti kapsamında ücretsiz yapılır.

3.       Arızaların kullanım hatası sonucu ortaya çıkıp çıkmadığı 4077 sayılı kanun ile ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydı ile, Rubenis‘in yetkili servisin düzenleyeceği raporla belirlenir.

4.       Arızalı malın onarım yerini (cihazın kullanıldığı yer veya servis atölyesi) ve şeklini Rubenis yetkili servisi belirler.

5.       Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçalarının saptanması, tamamen Rubenis yetkili servislerine aittir.

6.       Garanti Kartımızı web sayfamız üzerinden de doldurabilir, bize e-posta ile gönderebilirsiniz.